Příslušenství ti umožní rozjet se

Přepínač typu jízd služební/soukromá

Přepínač typu jízd služební/soukromá

Umožňuje řidiči přepnutí typ jízdy ve dvou režimech. Instaluje se v dosahu řidiče.

  • soukromá/služební
  • plný/prázdný
  • jízda/práce hydrauliky

Tyto údaje lze rovněž editovat v aplikaci Knihy jízd.

 

 

 

 

Modul CAN

Modul CAN je určen ke čtení dat ze sběrnice CAN, J1708 a sběrnice tachografu.

Hlavní uplatnění modulu je u nákladních vozidel se sběrnicí CAN, kde je sledováno zatížení náprav, otáčky motoru, celkově spotřebované palivo, celkové motohodiny, celkovou ujetou vzdálenost, teplotu chladící kapaliny a stav palivové nádrže. Tato data jsou následně prostřednictvím jednotky PATRIOT předávány k zobrazení v aplikaci Kniha jízd.

 

Modul CAN

Měrná tyč

Měrná tyč

Zařízení, které je instalováno do nádrže vozidla a měří stav paliva v nádrži, jeho úbytek či nárůst.

Systém pomocí sofistikovaného algoritmu vyhodnotí skokový úbytek paliva, který signalizuje např. krádež paliva.

 

 

 

RFID čtečka

RFID čtečka slouží k identifikaci řidiče pomocí bezkontaktních karet formátu EM4001 nebo kompatibilních.

 

RFID čtečka

Dallas čtečka

Dallas čtečka

Identifikace řidiče se provádí přiložením Dallas čipu ke čtečce umístěné v dosahu řidiče. Každý čip obsahuje jedinečný 64-bitový kód, který zaručuje nezaměnitelnost identifikace.