Funkce

Editace, export a tisk knihy jízd

Editace, export a tisk knihy jízd

Mnoho uživatelsky definovaných reportů, tiskových sestav a statistických porovnání umožňuje sledovat a vyhodnocovat využívání vozidel, aktivity, docházky a povinné přestávky řidičů, dále veškeré informace o provedených jízdách, tankováních, spotřeby paliv atd.

 • Konfigurovatelné tiskové sestavy

Velké množství tiskových sestav lze také uživatelsky konfigurovat a tuto sestavu pak uložit a zpřístupnit dalším uživatelům pro budoucí využití.

 • Aktivita, přestávky, docházka řidičů

Kniha jízd podporuje sledování docházky řidičů na základě nastartování motoru vozidla (stroje) a následně jeho vypnutí.

 • Automatické generování sestav

Uložené tiskové sestavy lze nastavit pro pravidelné automatické generování a odeslání v definovaném formátu na určené emailové adresy.

 

 

 

 

Přehled o efektivitě a pohybu zaměstnanců

 • Zobrazení ujetých kilometrů a tras vozidel

Aplikace Elektronická kniha jízd umožňuje kompletní zobrazení informací o ujetých kilometrech a vykonaných cestách vozidel, s nimiž lze dále pracovat.

 • Rozlišení soukromých a služebních jízd

Okamžitý přehled o počtu ujetých soukromých a služebních kilometrů a jejich poměru.

 • Upozornění na události

Umožňuje sledovat vzniklé události (např. nastartování vozu, překročení rychlosti, opuštění oblasti, jízda mimo stanovený čas) a okamžitě vytvořit upozornění formou e-mailu nebo SMS.

 • Styl jízdy

Jednoduché nastavení parametrů vyhodnocování stylu jízdy a možnost zobrazení bodů překročení definovaných hodnot na mapě, případně u vybrané jízdy.

 • Definice vlastních oblastí

Kniha jízd podporuje definici vla

stních oblastí libovolného tvaru a okamžité upozornění o pohybu vozidla v těchto oblastech.

 • Žádosti o jízdu

Pro firmy, ve kterých se na vozidle střídá více řidičů, je výhodné používat systém žádostí o jízdu. Kniha jízd svými funkcemi umožňuje komplexní zpracování žádosti od jejího podání až po statistické vyhodnocení využití vozidla.

 

Přehled o efektivitě a pohybu zaměstnanců

Úspora nákladů

Úspora nákladů

Výsledným efektem Knihy jízd je výrazná úspora nákladů na provoz vozového parku.

Kniha jízd umožňuje import dat z platebních karet různých typů.

 

Zabezpečení vozidla

Zabezpečení vozidla

Jednotka nabízí zabezpečení Vašeho vozidla pomocí přenosu poplachových informací až na 5 telefonních čísel pomocí SMS a prozvoněním.

S využitím 3D gravitačního senzoru jednotka detekuje neoprávněný pohyb, náklon a havárii vozidla. Dále upozorňuje na narušení vozidla, pokles napětí či odpojení autobaterie. Pro tento případ je jednotka vybavena záložním akumulátorem. Jednotku je možno použít samostatně nebo ve spojení s autoalarmem.

 

 

Sledování provozních veličin

 • Import tankování a dat

Do knihy jízd lze jednoduše přenést veškeré údaje o tankování a dalších nákladech pro provoz vozidla (myčka, dálniční známky, kapalina do ostřikovačů). Podporována je většina čerpacích společností.

 • Seznam čerpacích stanic

Možnost vytvoření vlastního seznamu čerpacích stanic s následnou automatickou kontrolou tankování se statistikami údajů o cenách PHM.

 

 

Sledování provozních veličin

Funkce na míru

Funkce na míru

 • Tachograf

Automatické stahování a zálohování dat karty řidiče a digitálního tachografu podle nařízení ES 561/2006 a č. 581/2010.

 • Speciální řešení pro plošiny

Hlídání dobíjení, mazání, přetížení.

Funkce práce nástavby (PTO), fungování hydrauliky.

 • Snímání paliva pomocí palivové tyče

Umíme hlídat spotřebu vozidla a navíc případnou krádež z palivové nádrže v nepřítomnosti řidiče.

 • Hlídání teploty

Teplotní čidlo snímá teplotu v nákladovém prostoru (přívěs, návěs).

 • Speciální řešení pro zemědělce (LPIS)

Vyhodnocení spotřeby na hektarech.

 

 

Realtime sledování

 • Zobrazení vzdálenosti

Kniha jízd podporuje zobrazení dojezdového času, nebo vzdálenosti od pozice vozidla k vybranému bodu.

 • Aktuální poloha a rychlost

Možnost zobrazení aktuální polohy a rychlosti prostřednictvím map Google včetně využití Street View, získání údajů o aktuální jízdě.

 • Zobrazení jízd pomocí dlaždic

Pro větší přehlednost je možné zobrazit jízdy vybraných vozidel v mapách na samostatných dlaždicích.

 

 

Realtime sledování