Funkce

Přehled o efektivitě a pohybu zaměstnanců

  • Zobrazení ujetých kilometrů a tras vozidel

Aplikace Elektronická kniha jízd umožňuje kompletní zobrazení informací o ujetých kilometrech a vykonaných cestách vozidel, s nimiž lze dále pracovat.

  • Rozlišení soukromých a služebních jízd

Okamžitý přehled o počtu ujetých soukromých a služebních kilometrů a jejich poměru.

  • Upozornění na události

Umožňuje sledovat vzniklé události (např. nastartování vozu, překročení rychlosti, opuštění oblasti, jízda mimo stanovený čas) a okamžitě vytvořit upozornění formou e-mailu nebo SMS.

  • Styl jízdy

Jednoduché nastavení parametrů vyhodnocování stylu jízdy a možnost zobrazení bodů překročení definovaných hodnot na mapě, případně u vybrané jízdy.

  • Definice vlastních oblastí

Kniha jízd podporuje definici vla

stních oblastí libovolného tvaru a okamžité upozornění o pohybu vozidla v těchto oblastech.

  • Žádosti o jízdu

Pro firmy, ve kterých se na vozidle střídá více řidičů, je výhodné používat systém žádostí o jízdu. Kniha jízd svými funkcemi umožňuje komplexní zpracování žádosti od jejího podání až po statistické vyhodnocení využití vozidla.